تبلیغات

|

به عشق تو


به عشق تو

بی تو این درد دلم درمان ندارد ، نازنین

بی جمالت جان من جانان ندارد ، نازنین

 

مرد رندی نیست در محفل دگر این روزها

در فراغت ، رند هم سامان ندارد ، نازنین

 

فرخ طوطی سخن در غیبت و در ماتم است

ساغر نوشین لبان ، کنعان ندارد ، نازنین

 

در بر دیر مغان ، کَس نیست جز مجنون تو

لیلی اندر کوی یاران ، کَس ندارد ، نازنین

 

جز فغان ، از لب کنون مطلب نمی آید برون

تن ، خبر از کوی مشتاقان ندارد ، نازنین

 

شمع ، جان می سوزد از افسون جان افروز دوست

تا قیامت ، نور آن پایان ندارد ، نازنین

 

تا که مستم از شراب روی آن دردانه مو

وای من را مست مستان هم ندارد ، نازنین

 

 شاعر : مازیار کریمینویسنده : مرد شرقی | 1396/03/29 | 14:34 | نظرات ()

( Pages : 8 )      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]